Contract de inchiriere – model folosit de agentia noastra in relatiile dintre proprietar si chirias.

Iata cele mai importante elemente ce nu pot lipsi dintr-un contract de inchiriere:

  1. Partile contractului. Aici prezentam proprietarul si chiriasul cu datele lor de identificare, inclusiv numerele de telefoan;
  2. Obiectul contractului. In acest capitol se prezinta detaliat imobilul oferit spre inchiriere cu adresa, suprafata, numar de camere, numar cadastral si de carte funciara;
  3. Durata contractului de inchiriere. Aici prezentam perioada pentru care se inchiriaza imobilul. Pentru perioade mai mari de 5 ani este recomandat ca, contractul sa fie autentificat de un notar public si inscris in cartea funciara;
  4. Pretul. In acest capitol al contractului de inchiriere este prezentat pretul care s-a convenit pentru imobil si moneda in care se face plata. Tot aici prezentam conditiile de plata, modalitatile de plata, termenele de plata si conditiile in care pretul chiriei poate creste sau scadea;
  5. Drepturile si obligatiile proprietarului in cadrul contractului de inchiriere. Acest capitol prezinta cateva drepturi si cateva obligatii ale proprietarului. Putem aminti: dreptul de a incasa chiria, dreptul de a verifica modul de folosinta al bunului, dreptul de proprietate. Obligatii: de a asigura folosinta neingradita a imobilului.
  6. Drepturile si obligatiile chiriasului. In acest capitol putem aminti dreptul la folosinta, dreptul de a subinchiria (daca s-a specificat in contract). Cateva obligatii: obligatia de a plati chiria la timp, obligatia de a-si plati utilitatile, de a mentine imobilul in buna stare. Dupa cum vedem unele dintre obligatiile chiriasului sunt drepturi pentru proprietar, iar unele dintre drepturile chiriasului sunt obligatii pentru proprietar.
  7. Rezilierea contractului de inchiriere. Sunt prezentate in acest capitol conditiile in care se poate rezilia contractul de inchiriere inainte de expirarea termenului;
  8. Litigii. Sunt prezentate aici instantele la care se vor judeca eventualele neintelegeri dintre parti;
  9. Forta majora. Sunt prezentate in acest capitol situatiile extraordinare si indiferente de vointa omului precum calamitatile naturale, decesul uneia dintre parti, etc.
  10. Clauzele finale si semnaturile partilor. Aici prezentam adresele de corespondenta, in cate exemplare se incheie contractul si cate revin fiecarei parti.

Daca doriti sa vedeti oferta noastra de imobile oferite spre inchiriere dati click aici.